Dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor

Dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor în concurs cu oricare din clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase

Soțul supraviețuitor nu face parte din nicio clasa de moștenitori legali, dar este chemat la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali. El nu este înlăturat de la moștenire de nicio clasa de moștenitori, dar nici nu înlătură vreo clasa de moștenitori de la succesiune.

Astfel, potrivit art.972 Cod civil, cota soțului supraviețuitor diferă în funcţie de clasa de moștenitori cu care vine în concurs:

  1. În concurs cu clasa descendenților – indiferent de numărul descendenților, soțul supraviețuitor are dreptul la ¼ din moștenire, iar descendenții vor primi restul de ¾ din moștenire, care se împarte intre aceștia in mod egal sau pe tulpina, după cum vin la moștenire in nume propriu sau prin reprezentare succesorala;
  2. În concurs cu clasa ascendenților privilegiați si colateralii privilegiați – in concurs cu ascendenții privilegiați, indiferent de numărul lor care vin la moștenire împreuna cu colateralii privilegiați, indiferent de numărul lor, soțul supraviețuitor are dreptul la 1/3 din moștenire; 
  3. Când soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs doar cu ascendenții privilegiați sau doar cu colateralii privilegiați, cota sa legala va fi de 1/2, indiferent de numărul lor;
  4. În concurs cu ascendenții ordinari (clasa a IIIa) sau cu colateralii ordinari (clasa a IVa), in ambele cazuri indiferent de numărul lor, soțul supraviețuitor are dreptul, invariabil, la ¾ din moștenire;

În lipsa rudelor din cele patru clase sau daca nici una dintre ele nu vrea ori nu poate sa vina la moștenire, soțul supraviețuitor va culege întreaga masa succesorala lăsata de șotul decedat.

Daca soțul supraviețuitor vine la moștenire în concurs cu vreuna din clasele de moștenitori legali, cota ce i se cuvine cu titlu de moștenitor legal se va stabili cu întâietate față de cotele legale ale clasei de moștenitori concurente. Imputarea cotei succesorale legale a soțului supraviețuitor asupra întregii mase succesorale va avea ca efect micșorarea corespunzătoare a cotelor succesorale legale ale moștenitorilor cu care concurează.

De asemenea, pentru stabilirea cotei-părţi ce i se cuvine soțului supraviețuitor, se va tine seama numai de rudele împreună cu care el “vine în concurs”, deci care moștenesc efectiv. Totodată, lipsa rudelor influențează cota soțului supraviețuitor numai daca este totala in cadrul clasei sau subclasei respective. (in caz contrar, daca nu este totala, va profita moștenitorilor din clasa si nu soțului supraviețuitor).

Ipoteza în care soțul supraviețuitor concurează cu doua clase de  moștenitori legali.

In caz de dezmoștenire directa totala a tuturor moștenitorilor legali nerezervatari dintr-o clasa, problema nu se pune, pentru ca ei nu vin la moștenire, așa încât cota soțului supraviețuitor se stabilește in raport de moștenitorii cu care concurează efectiv. In schimb, daca din clasa a II-a de moștenitori legali formata si din ascendenți privilegiați si din colaterali privilegiați au fost dezmoșteniți total doar părinţii, ei vor culege totuși rezerva de 1/6 din moștenire în calitate de rezervatari, astfel încât la stabilirea cotei soțului trebuie sa se tina seama si de prezenta lor (fiindcă si ei vin, chiar daca ca rezervatari).

În situațiile in care, ca urmare a dezmoștenirii unor moștenitori legali, soțul supraviețuitor concurează cu moștenitori din doua clase de moștenitori legali => cota soțului supraviețuitor în concurs cu moștenitorii legali aparținând unor clase diferite se stabilește ca si când acesta ar fi venit in concurs numai cu cea mai apropiata dintre ele.

De exemplu, daca a fost dezmoștenit direct și total copilul defunctului și soțul supraviețuitor va veni in concurs cu copilul, ca moștenitor rezervatar și cu părinţii și frații defunctului, cota șotului va fi de ¼ din moștenire, adică se va stabili ca si cum soțul ar fi venit in concurs doar cu clasa I de moștenitori.

De asemenea, pentru ca soțul supraviețuitor să vină la moștenire în concurs cu moștenitorii legali din două clase diferite, este absolut necesar ca moștenitorii din clasa subsecventă, care au dobândit vocație succesorală concretă prin dezmoștenirea celor din clasa preferata, să accepte moștenirea în termenul de opțiune succesorala, în caz contrar, dezmoștenirea va profita soțului supraviețuitor, care va culege tot. 

  • Soțul supraviețuitor vine la moștenire numai în nume propriu (nu prin reprezentare si nici nu poate fi reprezentat);
  • Soțul supravieţuitor este moştenitor rezervatar;
  • Soțul supraviețuitor este moștenitor sezinar;
  • Soțul supraviețuitor este obligat la  raportul donațiilor primite de la șotul decedatcând vine în concurs cu descendenții.
Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.