BINE AȚI VENIT LA SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ

STĂNCIUC

Practică noastră se bazează pe integritatea și înalta demnitate a profesiei notariale, care contribuie la stabilitatea circuitului proprietății private în România și la sănătatea sistemului juridic românesc. Scopul nostru este să oferim plus valoare activității notariale prin seriozitate, eficiență și servicii de calitate. Ne adaptăm constant la exigențele unei piețe românești tot mai mature și mai sofisticate.

Bogdan Stănciuc, Cristina Șuteu-Stănciuc

SERVICIILE OFERITE

– Consultaţii juridice în vederea instrumentării actelor notariale şi a rezolvării problemelor de ordin juridic;
– Redactarea şi autentificarea înscrisurilor notariale: declaraţii, procuri, testamente, invitaţii, contracte de vânzare-cumpărare, donaţii, schimburi, dezmembrări (lotizări, dezlipiri), alipiri (comasări), partaj, contracte de ipotecă imobiliară, contracte de ipotecă mobiliară, contracte de gaj, împrumuturi, antecontracte de vânzare-cumpărare, contracte de întreţinere, de comodat, de închiriere, de mandat, de arendă, dări în plată, tranzacţii etc.;
– Succesiuni;
– Divorţuri prin acordul soţilor şi convenţii matrimoniale;
– Legalizări de traduceri sau ale semnăturilor traducătorilor;
– Legalizări de copii, semnături, specimene de semnătură, sigilii;
– Darea de dată certă documentelor prezentate de părţi;
– Certificări de orice fapte, în condiţiile legii, precum şi certificări de tombole şi licitaţii, site-uri web ori programe informatice;
– Primirea de bunuri mobile în depozitul notariatului;
– Activităţi fiduciare;
– Acte de protest al cambiilor, biletelor la ordin şi al cecurilor.

Servicii

Noi pe Google

Ai nevoie de ajutor?