În această pagină, veți găsi o parte din răspunsurile celor mai frecvente întrebări, puse de clienții noștri.

Nu este o regulă care să acopere toate procedurile notariale. O parte din actele notariale pot fi efectuate pe loc, în aceiași zi sau în cadrul zilei următoare, o altă parte presupune o procedură mai laborioasă care se poate întinde pe mai mult timp. Vă invităm, în cazul în care cunoașteți procedura aplicabilă să cercetați întrebările de la fiecare domeniu de expertiză aplicat cazului dumneavoastră particular.

Da. Notarul public are în atribuții o procedură specială pentru aceste situații. Procedura presupune prezența a doi martori.

Pentru mai multe informații nu ezitati sa ne contactați.

Da, notarul public se poate deplasa în afara biroului notarial pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, respectând competența sa teritorială. Pentru această procedură vă rugăm să solicitați informații suplimentare, fiind nevoie de o bună înțelegere a situației de fapt, ce impune deplasarea.

În general astfel de documente se realizeaza în cursul aceleiasi zile sau cel mai târziu în cursul zilei urmatoare celei în care vă prezentați la birou sau solicitați îndeplinirea procedurii.
Deoarece acest termen poate varia în funcție de factori multipli, vă rugăm să ne contactați pentru a evita timpul de așteptare prelungit.

Conform Noului Cod Civil, procura este valabilă timp de 3 (trei) ani, dacă nu se specifică alt termen.

Durata procedurilor notariale diferă funcție de specificul și complexitatea procedurii în sine, dar și funcție de situația fiecărui client în parte. Pentru cele mai uzuale proceduri enunțăm durata estimată, cu rol pur orientativ fără a obliga cu nimic biroul nostru notarial:

  • pentru realizarea de copii legalizate: estimăm un timp mediu de așteptare de 15 minute. Dar atenție! În perioadele de început și sfârșit de an școlar, timpul de așteptare poate depăși 2-3 ore, iar în punctele de maxim, când sunt zeci, chiar sute de cereri pe zi, eliberarea copiilor legalizate poate fi amânată chiar de la o zi la altă. Adresați-va din timp notarului public!
  • pentru legalizarea semnăturii traducătorului, specimen de semnătură, declarații pe proprie răspundere și procuri de mică complexitate, revocari de procuri, timpul de așteptare obișnuit este de 30 de minute. Situații mai complexe, care impun evaluarea actelor de proprietate cu privire la o proprietate imobiliară (precum declarații de vecinătate sau procuri de vânzare) pot depăși un termen de execuție de 1 ora;
  • pentru antecontracte de vânzare cumpărare, contracte de împrumut, contracte de donație sume de bani, verificări în Registrele Naționale Notariale prealabile dezbaterii unei moșteniri în instanța, testamente, luate în lucru în cursul dimineții, atât timp cât sunt depuse la dosarul lucrării toate documentele solicitate de notar, semnarea are loc de obicei în cursul după-amiezii. Dacă este necesar să se interogheze Cartea Funciară, semnarea are loc în mod obișnuit a două zi. Dacă dosarul este depus la notariat în cursul după-amiezii, semnarea are loc a două zi, iar dacă trebuie interogată Cartea Funciară se mai adaugă o zi (asta dacă nu doriți interogarea în regim de urgență a Cărții Funciare, achitând tariful de urgență perceput de Cartea Funciară.);
  • pentru contracte de vânzare-cumpărare, donație, și de întreținere privind un imobil, ipoteci, dezmembrări și alipiri, partaje, timpul de lucru este de obicei de la o zi la altă, dacă dosarul a fost depus dimineață, altfel mai adăugându-se o zi. Situații mai complexe, care impun evaluarea actelor de proprietate cu privire la mai mult de o proprietate imobiliară, sau cu un număr de părți semnatare mare poate necesită o zi în plus de lucru;
  • în cazul unui divorț, timpii de așteptare sunt de 1-2 ore, atât în cazul primei întrevederi cu notarul, la depunerea cererii, cât și la termenul final;
  • în cazul dezbaterii unei moșteniri, o procedura complexă care de multe ori presupune dialogul cu insituții ale statului, prin trimiterea și primirea de adrese, timpul de așteptare poate depăși 2-3 săptămâni. Pentru o moștenire simplă, care nu ridică probleme deosebite, timpul obișnuit de așteptare orientativ este de 5 zile de la dată depunerii dosarului.

Pentru a minimiza timpul dumneavoastră de așteptare este indicat a vă informa despre actul notarial pe care doriți să îl semnați, pregătiți dosarul și solicitați o consultație unui notar public.

Atenție! În perioadele aglomerate ale anului, cum sunt începutul și sfârșitul de an școlar, lunile iulie și august, și în preajma Sărbătorilor Pascale și a Sărbătorilor de Iarnă, timpii de așteptare sunt în mod obișnuit mai mari, datorită aglomerării biroului.

Pentru motive temeinice, notarul public poate lua separat, dar în aceeaşi zi, consimţământul părţilor care figurează în act. În acest caz, în încheierea de autentificare se va menţiona ora şi locul luării consimţământului fiecărei părţi.
Este însă obligatoriu să fie luat în aceeași zi consimțământul tuturor părților.

În cadrul unui act de vânzare-cumpărare, părțile semnatare sunt libere să aleagă notarul care va instrumenta actul. În nici un caz Agenția Imobiliară nu are dreptul să impună notarul căruia să vă adresați, cu atât mai mult cu cât Agenția Imobiliară nu este parte în act, este un terț (adică o persoană străină față de actul dumneavoastră).

Notarul trebuie ales prin bună negociere între părțile contractului, vânzători și cumpărători. Opinia noastră este, fără a fi impusă de lege, ci din considerente ce țin de bun simț și morală, că în primul rând cumpărătorul trebuie să aleagă un notar în care să aibă încredere. Vânzătorul odată ce a încasat prețul vânzării, și-a atins scopul tranzacției, nu mai este supus unui risc mare cum este însă cazul cumpărătorului.

Agentul imobiliar nu este în măsură să aleagă pentru dumneavoastră. Desigur, vă poate sfătui, dar dumneavoastră hotărâți!

Atenție! Nu dați niciodată bani în avans fără a fi semnat un antecontract notarial! Regula este: notarul public verifică dosarul, și dacă totul este OK redactează antecontractul după îndrumarea părților, conform negocierii dintre vânzător și cumpărător. Apoi se semnează acest antecontract. Și doar după semnarea antecontractului, puteți achita avansul!

Notarul public are obligația, prin lege, să verifice actele proprietarului cu privire la imobil, este profesionistul desăvârșit în acest domeniu, este un reprezentant al Statului, este numit de Ministrul Justiție să realizeze, printre altele, chiar acest demers. Doar astfel va puteți asigura că tranzacția imobiliară poate fi realizată fără nici un risc și nu sunteți în față unui client care poate nu din rea-voință, dar poate chiar din neștiință, nu are dreptul deplin de a perfectă vânzarea imobilului.

Indiferent dacă sunteți pe cont propriu în acest demers, sau dacă lucrați cu o Agenție Imobiliară, sfatul nostru uman, și nu dictat de lege, este să NU dați bani avans fără a fi semnat în prealabil un antecontract (numit și promisiune) notarial. Desigur că o Agenție Imobiliară va poate consilia, dar siguranță nu va poate oferi decât Notarul Public!

Atenție! Nu dați niciodată bani în avans fără a fi semnat un antecontract notarial! Regulă este: notarul public verifică dosarul, și dacă totul este OK redactează antecontractul după îndrumarea părților, conform negocierii dintre vânzător și cumpărător. Apoi se semnează acest antecontract. Și doar după semnarea antecontractului, puteți achita avansul!

Notarul public are obligația, prin lege, să verifice actele proprietarului cu privire la imobil, este profesionistul desăvârșit în acest domeniu, este un reprezentant al Statului, este numit de Ministrul Justiție să realizeze, printre altele, chiar acest demers. Doar astfel va puteți asigura că tranzacția imobiliară poate fi realizată fără nici un risc și nu sunteți în față unui client care poate nu din rea-voință, dar poate chiar din neștiință, nu are dreptul deplin de a perfectă vânzarea imobilului.

Este foarte important de știut ce fel de datorii are proprietarul cu privire la imobil. Dacă sunt datorii către furnizori de utilități, puteți încheia un antecontract (numit și promisiune) prin care achitați un avans suficient cât să acopere datoriile sau puteți încheia direct un contract de vânzare-cumpărare definitiv, în care vă obligați să preluați și să achitați datoriile către furnizorii de utilități, enumerand aceste datorii, sumele pentru fiecare furnizor neachitat.

Dacă însă vânzătorul nu a achitat integral datoriile către Bugetul Local (Primărie, taxe și impozite locale, amenzi și majorări, totul pe zero), atunci nu veți putea decât perfecta un antecontract, prin care achitați în avans suma suficientă achitării datoriilor, și doar după achitarea integrală a datoriilor către bugetul local veți putea perfectă contractul de vânzare cumpărare final. Această deoarece legea spune că orice vânzare a unui imobil, anterior cărei vânzătorul nu a achitat integral toate datoriile sale către bugetul local, este nulă absolut.

Proprietar pe imobil este acela dintre soți care a semnat contractul de vânzare, necăsătorit fiind. Dar dat fiind că o parte din rate au fost plătite în timpul căsniciei, celălalt dintre soți capătă un drept de creanță asupra soțului proprietar pentru recuperarea sumelor de bani cu care a contribuit la plata ratelor, conform cotei care i se cuvine, stabilită de comun acord de soți sau în instanța.

Părţile unui contract (de vânzare-cumpărare, sau de donație, sau de întreținere etc) pot fi reprezentate la autentificare printr-un împuternicit numit prin procură specială autentică. La semnarea contractului, notarul public va verifică în Registrul Naţional Notarial de Evidenţă a Procurilor şi Revocărilor Acestora, dacă procura prezentată de împuternicit este valabilă.

Doar o procura (împuternicire) autentică, eliberată de un notar public român sau străin sau de Ambasadă sau Consulat poate sta la baza unei împuterniciri valabile. Împuternicirea avocaţială nu constituie mandat de reprezentare pentru încheierea unui act sau a unei proceduri notariale.

Cu ocazia divorțului pe cale notarială, având copii minori, ambii părinți ați semnat o convenție cu privire la copii dumneavoastră, sub formă autentică. În această convenție se stabilea printre altele, și suma cu care vă obligați ambii părinți să suportați cheltuielile de creștere și educare a minorilor. Dacă dumneavoastră locuiți cu minorii, și respectați partea dumneavoastră de înțelegere, iar celălat părinte ridică probleme, puteți apela la un executor pentru a intră în posesia banilor cuveniți minorilor. Că orice act autentic, convenția semnată este titlu executoriu, constatând o creanță certă și exigibilă, deci poate fi pusă în executare silită.

„Ordonanță de Urgență nr. 97 din 14 iulie 2005 privind Evidență, Domiciliul, Reședința și Actele de Identitate ale Cetățenilor Români” prevede:
Art. 23 […](3) Actele de identitate declarate pierdute, distruse sau furate sunt nule de drept.
Art. 24 […](2) Actul de identitate declarat pierdut sau furat, care a fost ulterior gãsit de titular, trebuie predat în termen de 48 de ore la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor unde a fost declarat evenimentul.

În nici un caz nu va puteți identifica cu permisul de conducere! Va puteți însă identifica cu pașaportul, doar dacă aveți domiciliul în strainate, și acest lucru este înscris că atare în pașaport.

Dacă însă sunteți cetățean român, și aveți domiciliul în România, pașaportul nu poate fi folosit pentru identificarea dumneavoastră. În acest caz, fie așteptați eliberarea actului de identitate, fie solicitați Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor eliberarea unei cărți de identitate provizorii, care în general se eliberează într-un termen mai scurt de așteptare decât o carte de identitate propriuzisă. Abia apoi veți putea semna actul notarial.