Author Archives: admin

Obligațiile vânzătorului și obligațiile cumpărătorului

Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite, sau după caz se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preț pe care cumpărătorul se obliga sa îl plătească. Vânzătorul are următoarele obligații principale: să transmită proprietatea bunului sau, după caz, dreptul vândut, să predea bunul să îl garanteze pe cumpărător contra evicțiunii si viciilor […]

Noua Casă. Condiții de creditare și documente necesare

Potrivit Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), programul Noua Casă, vine în sprijinul persoanelor care doresc să achiziționeze un apartament modern, adaptat realităților actuale. Avansul reprezintă diferența dintre prețul de achiziție al locuinței și finanțarea garantată de stat și reprezintă, potrivit noilor prevederi: Minimum 15% din prețul de achiziție […]

Contractul de rentă viageră

Conform Art. 2.242 Cod Civil, prin contractul de rentă viageră o parte, numită debirentier, se obligă să efectueze în folosul unei anumite persoane, numită credirentier, prestaţii periodice, constând în sume de bani sau alte bunuri fungibile. Renta viageră se constituie pe durata vieţii credirentierului dacă părţile nu au stipulat constituirea acesteia pe durata vieţii debirentierului sau […]

Condițiile și dovada plății. Clauza penală și arvuna

Obligația se stinge prin plată atunci când prestația datorată este executată de bunăvoie. Potrivit art. 1469 Cod Civil, plata constă în remiterea unei sume de bani sau, după caz, în executarea oricărei alte prestații care constituie obiectul însuși al obligației. Plata poate fi făcută de orice persoană chiar dacă este terț în raport cu acea […]

Novația

Operațiune juridică de natură contractuală prin care părțile sting o obligație veche și o înlocuiesc cu o obligație nouă. Stingerea obligației vechi și nașterea celei noi se face concomitent. În cazul novației, obligația veche se transformă într-o obligație nouă, cea veche fiind stinsă. Tipuri de novație Novația obiectivă: – subiectele obligației rămân aceleași, schimbându-se numai […]

Cesiunea de contract

Art. 1315 alin. 1 Cod Civil, prevede că „O parte poate să îşi substituie un terţ în raporturile născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte consimte la aceasta”. Cesiunea de contract Reprezintă contractul încheiat între o parte (contractant cedent) a unui contract aflat în curs de executare (contract cedat) şi […]

Domiciliul și reședința

Articolul 87 C. civ.2 stabileşte în alin. (1): „ Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa principal ” O persoană fizică nu poate să aibă în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o singură reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe […]

Dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor

Dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor în concurs cu oricare din clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele patru clase Soțul supraviețuitor nu face parte din nicio clasa de moștenitori legali, dar este chemat la moștenire în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali. El nu este înlăturat de la moștenire […]

Împărțirea moștenirii între părinţi şi fraţi

Împărțirea moștenirii între ascendenții privilegiați (părinții defunctului) și colateralii privilegiați (frați /surori și descendenții lor până la gradul 4 inclusiv (nepoți și strănepoți de frate/soră) Ascendenții privilegiați sunt părinții, tatăl și mama defunctului, din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopție. Tatăl din afara căsătoriei Deși vocația succesorala a tatălui din afara căsătoriei nu este consacrată […]

Acest site folosește cookie-uri. Prin navigarea pe acest site, îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.