Biroul nostru notarial vă stă la dispoziție pentru toate actele și procedurile prevăzute de Legea 36/1995 a Notarilor Publici

Acordarea de consultații juridice, scrise sau verbale.
– Onorariul plătit pentru aceste consultații se scade din onorariul final plătit de părți la întocmirea actelor. Opiniile notariale solicitate de către bănci intră în categoria consultațiilor scrise.
 
Autentificarea înscrisurilor.
– Contracte de vânzare, întreținere, donație;
– Acte de alipire și acte de dezmembrare imobile;
– Acte de partaj voluntar;
– Contracte de comodat și de închiriere bunuri;
– Contracte de împrumut cu sau fără garanție;
– Contracte de gaj și ipotecă;
– Contracte de mandate;
– Contracte de cesiune de creanță, novație, subrogație, remitere de datorie;
– Contracte de mecenat și sponsorizare;
– Testament;
– Declarații;
– Procuri generale și speciale ( referitoare la bunuri mobile și imobile, de administrare bunuri, de înstrăinare bunuri, referitoare la succesiuni, judiciare, pentru tranzacționarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi bănești, etc.);
– Convenții de modificare al regimului matrimonial și alte documente legate de această modificare.
 

Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege.
– Faptul că o persoană se află în viaţă;
– Faptul că o persoană se află într-un anumit loc;
– Faptul că persoană din fotografie este aceeaşi cu persoană care cere certificarea;
– Faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;
– Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
– Certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;
– Certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

Legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură precum și a sigiliilor.
Darea de dată certă a unor înscrisuri.
Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor prezentate de părți.
Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordine și cecurilor.

Legalizarea copiilor de pe înscrisuri (prezentate de către părți sau din arhiva biroului).
Efectuarea și legalizarea traducerilor.
Eliberarea de duplicate de pe actele notariale.
Reconstituirea înscrisurilor, în condițiile legii.
Procedura succesorală notarială.
Divorțul prin acordul soților, inclusiv în situația în care există copii minori
Eliberarea încheierilor prin care se atestă rezultatul verificărilor efectuate în registrele Camerei Notarilor Publici și ale Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România.
Efectuarea inventarului bunurilor în cadrul succesiunii.
Servicii de traducere prin traducători colaboratori externi.
Servicii de cadastru prin experți colaboratori externi.
Servicii de publicitate imobiliară și mobiliară prin delegat al biroului notarial.
Apostilă/supralegalizare prin delegat al biroului notarial.
Verificări/înregistrări Arhivă Electronică de Garanții Reale Mobiliare (AEGRM).
Deplasări la domiciliul clientului sau la unitatea de credit în vederea întocmirii documentelor solicitate.