La sediul biroului nostru, puteți efectua toate actele și procedurile notariale pe care legea le dă în competența notarilor publici. În această pagină, veți găsi documentele necesare întocmirea unor proceduri notariale.

Prin darea de dată certă înscrisului sub semnătură privată de către notarul public, data menționată în acest înscris devine opozabilă și altor persoane decât celor care l-au semnat.

Acte necesare:
– actul căruia urmează să i se dea dată certă (original și nesemnat);
– actul de identitate al solicitantului (BI, CI etc.)

Conform art. 150 din Legea 36/1995 republicată, notarul public poate certifica fapte pe care le constată personal:

– Că o persoană este în viață;
– Că o persoană se află într-un anumit loc;
– Că persoana din fotografie este aceeași cu persoana care cere certificare;
– Că o persoană ca urmare a unei somații sau notificări s-a prezentat ori nu într-o anumită zi la o anumită oră într-un loc și declarația acesteia;
– Rezultatele tombolelor, tragerilor la sorți, concursurilor loteriilor publicitare;
– Certificarea site-urilor, propagandelor informatice sau a altor produse;
– Alte fapte care nu sunt în competența exclusivă a altor organe.

I. În situația în care  se încheie convenția  în vederea încheierii căsătoriei
– Actele de identitate;
– Acte de proprietate (în situația în care unul din viitorii soți are în proprietate bunuri mobile și imobile).
– Certificate de atestare fiscală și extrase de carte funciară.
II. În situația în care  convenția se încheie între soți, în timpul căsătoriei, în vederea schimbării regimului matrimonial
– Actele de identitate;
– Certificate de naștere;
– Certificate de căsătorie;
– Acte de proprietate pentru bunurile mobile și imobile proprii ale fiecărui soț și pentru bunurile comune dobândite în timpul căsătoriei.
– Certificate de atestare fiscală și extrase de carte funciară.
– Anterior  semnării convenției matrimoniale se încheie în mod obligatoriu un act de lichidare a regimului matrimonial, putându-se încheia și un inventar al bunurilor  mobile proprii.
Mențiune: Toate actele se prezintă la semnarea convenției, în original.