InformaRE

Apelați la resursele informative de pe site-ul nostru sau solicitați informațiile necesare biroului nostru notarial.

Pregătiți dosarul inițial

Urmați îndrumarul de pe site-ul nostru (meniul Documente necesare) aplicabil procedurii pe care doriți să o solicitați. Strângeți documentele cerute în vederea depunerii la notariat.

Depuneți dosarul la notariat

Depuneți dosarul cu documentele, împreună cu o cerere adresată notarului.

Redactarea actului

Notarul va analiza în profunzime dosarul, va citi fiecare document prezentat, eventual va solicita informații suplimentare, apoi va redacta actul solicitat.

Verificarea actului și dosarului

Notarul public verifică atât dosarul depus de părți, cât și actul notarial redactat.

Se perfectează actul

Părțile sunt invitate să verifice personal dosarul și să citească în detaliu actul notarial. Se poartă discuții lămuritoare cu notarul. Se fac corecturi dacă e cazul. Se identifica părțile. Se fac eventualele plăți între părți și către biroul notarial.

Se eliberează actul notarial

Notarul public va elibera actul notarial părților, și va efectua procedura transmiterii acestuia către alte instituții (OCPI, Primarii, Stare Civilă) acolo unde legea prevede acest lucru.